Водоснабдяване - Дунав ЕООД, Разград

Производствената дейност на дружеството Водоснабдяване - Дунав ЕООД е добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.


Дружеството разполага с лаборатория за изпитване на води, притежаваща Сертификат за акредитация № 218 ЛИ / 03.04.2009 г. 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Ясновидка | Малина Николова - Пловдив

Джанъл ООД - Ковано желязо, Пловдив

Виенска сладкарница Джулиано, София