Публикации

Показват се публикации от Октомври, 2018

КАЛИНОВИ КОНСУЛТ ООД - Машинопроизводство, Хасково

Изображение
КАЛИНОВИ КОНСУЛТ ООД е основана през 1995 год. в гр. Хасково. Оттогава до днес фирмата се развива по отношение на дейности и клиенти. Фирмата работи със собствен счетоводител и адвокат, което подсигурява прецизно и акуратно оформяне на всички входящи и изходящи документи.

Дани 05 ООД - Кранове, Варна

Изображение
Понякога се налага да преместите тежък товар, автомобил или дори яхта.
Да, това не става току-така. Нуждаете се от автокран, нуждаете се от ДАНИ 05, за да сте сигурни и спокойни, че всичко по товароподемната дейност ще бъде наред.

Денев ЕООД - Селскостопански машини и индустриална техника, Силистра

Изображение
Фирма Денев ЕООД се занимава с производство, търговия и ремонт на селскостопански машини и индустриална техника, включително: саморазтоварващи и раздаващи ремаркета, дробилки, смесители.

ВИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД - Системи за отопление, климатизация и водоснабдяване, София

Изображение
В целия свят Wilo е символ на първокласна немска инженерингова традиция. Помпите и системите за отопление и климатизация, водоснабдяване и отводняване намират приложение в сградното строителство, комуналния сектор, индустрията и бита.

Бенеко ВБ ЕООД | Сушилна техника и технология - София

Изображение
Бенеко ВБ ЕООД е една от малкото фирми в България, които предлагат собствено специализирано промишлено оборудване за сушене на материали, изделия и продукти.

Кар Клима ЕООД | Монтаж на хладилна техника - Пловдив

Изображение
Ние от фирма Кар Клима ЕООД специализирахме в комплексното проектиране и изграждане на хладилни и климатични инсталации.

СОДИБУЛ ООД - Внос на металообработващи машини Sodick, Пловдив

Изображение
Фирма СОДИБУЛ ООД е официален представител за България на металообтаботващи машини с маркata Sodick.
Услуги
Продажби на машини Содик.
Продажби на консумативи и резервни час ти.

Клима инженеринг ООД | Отоплителни, вентилационни, слънчеви и климатични инсталации - Варна

Изображение
Фирмата им предлага всички елементи, които използват при изграждането на системите, като: - Термопомпи; - Отоплителни котли; - Електрически електродни котли; - Отоплителни тела; - Тръби, фитинги, кранове и др.

Пауерскрийн-България ООД - Преработка на инертни материали, Бургас

Изображение
Пауерскрийн-България ООД, гр. Бургас съществува като юридическо лице от 1998 г. и за няколко години успя да извоюва позицията на пазарен лидер в областта на предлагането на мобилни и стационарни инсталации за преработка на инертни материали.

Фул Инженеринг ООД - Производство на машинни части и инструменти, Пловдив

Изображение
Фул Инженеринг ООД е основана през 2006 г. с онсовен предмет на дейност:
• Производство и ремонт на инструменти за машини за вакуумно формоване и пенозапълване.

Булмед 2002 ЕООД - Мед и пчелни продукти, Раковски

Изображение
Фирма "Булмед 2002" ЕООД е основана през 2002г. в гр. Раковски с цел производство и търговия с мед и пчелни продукти. 

С времето успешната дейност на фирмата създаде благоприятни условия за разширяване дейността и в момента продуктовата гама на "Булмед 2002" ЕООД е изключително разнообразна.

АГРО БО ГЕ ЕООД - Производство на зърнени и маслодайни култури, Видин

Изображение
АГРО БО ГЕ ЕООД се занимава с производство на зърнени и маслодайни култури на територията на град Видин. 

Обработваемите площи са 3300 дка.

РАДИДА - Животновъдство, Тервел

Изображение
Дружество РАДИДА се занимава с отглеждането на едър рогат добитък в гр. Тервел. 

Стадото наброява 150 глави, в т.ч. тридесет и един броя юници Симентал внесени от Австрия през 2008 година.

Ависпал ЕООД - Животновъдство, София

Изображение
Фирма "Ависпал" ЕООД предоставя и разполага с производствени бази, осигуряващи затворен цикъл по отношение на събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на странични животински продукти от трета категория.

Горовладелска и Потребителна Кооперация ЕЛА 2001 село Гела - Дърводобив и дървопреработка

Изображение
ГПК „Ела-2001” е с площ 19 392, 290 дка и площта й обхваща землищата на с. Гела и с. Широка лъка. 

Територията на кооперацията граничи на запад и север с ДГС Широка лъка, на изток с ГПК „Карлък”, с. Солища, и на юг с ДГС Смолян.

Радмари Груп ЕООД - Селскостопанска техника, Червен бряг

Изображение
Радмари Груп ЕООД e основана през 2002 г., с предмет на дейност проектиране, изработка и ремонт на навесна, и прикачна селскостопанска техника, и други машиностроителни детайли, и възли, рециклиране на битови и индустриални бутилки за втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан), извършване на услуги и отдаване под наем на строителна техника.

Мел Индустриал ООД - Зърнопреработка, Плевен

Изображение
Основните дейности на фирмата са: изкупуване и преработка на хлебна пшеница; търговия с брашно (тип 500 и тип 700 ) и млевни продукти (трици) и мелничарски услуги на ишлеме. 

Допълнителна дейност е съхранението на хлебна пшеница и слънчоглед - дружеството притежава силози за съхранение на зърнени култури с капацитет 6000 т. на американската фирма ,, BROCК ".

ЕТ Светослав Илчовски - Производство и търговия със селскостопанска продукция

Изображение
Фирма ET Светослав Илчовски е с основна дейност, насочена в областта на земеделието. 

Произвежда зърнени, маслодайни и технически култури.