La Coca Smoka - Търговия с мелничкиLa Coca Smoka предлага най-мощните мелнички изрязани от самолетен клас алуминий, зъбци остри като бръснач изработени специално да разрязват и раздробяват дори и най-твърдите билки. 


За момента пред
лагат продуктите си само в България.

Коментари

Популярни публикации