ЕТ Иван Иванов | Превоз на строителни материали и суровини - с.МраморФирмата разполага с транспортни средства, багери и валяци, с които участва в изкопни работи, превозване на инертни материали, земни маси и други необходими суровини и материали за изграждане на обекти.


Коментари

Популярни публикации