Трансремонтстрой ЕАД - Инфраструктурно строителство, СофияДружеството изработва арматурни заготовки и релсови конструкции и специални съоръжения, необходими за изпълнението и експлоатацията на трамвайни и железопътни релсови пътища. 


Трансремонтстрой проектира и произвежда детайли и резервни части за машини и съоръжения.

Коментари

Популярни публикации