ЕТ Светослав Илчовски - Производство и търговия със селскостопанска продукцияФирма ET Светослав Илчовски е с основна дейност, насочена в областта на земеделието. 
Произвежда зърнени, маслодайни и технически култури. Базата се намира в град Кнежа.

Коментари

Популярни публикации