ДИМОВИ ЕООД - Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти, БургасКомпанията спазва всички европейски стандарти и изисквания по контрола на качеството, което от своя страна е предпоставка за висококачествени продукти с отлични вкусови показатели.


 Димови ЕООД има на свое разположение, квалифициран работен състав, както и всички необходими, съвременни съоръжения за преработката и консервирането на продуктите.

Коментари

Популярни публикации