МАГАТ АД - акционерно дружество, гр.ВърбицаФирма МАГАТ АД е акционерно дружество, намиращо се на територията на град Върбица.


 Компанията е насочила своята основна икономическа дейност, в сферата на търговията.

Коментари

Популярни публикации