ГАБРО-МЕТАЛ 2000 EООД - Производство на чугунени детайли, ГабровоГабро-Метал 2000 ЕООД е създадена през 1999 г. 


Основната дейност е производство на разнообразни детайли от сив и сферографитен чугун с приложение главно в машиностроенето и строителството.

Коментари

Популярни публикации