Петромел 1 ООД - Производство на брашно, с. КомощицаПетромел 1 ООД е единствената мелница в страната с изцяло компютризирано производство на брашна.


 Тя е изградена на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, област Монтана, по проект на най-големия световен производител за мелнично оборудване - швейцарската фирма BUHLER.

Коментари

Популярни публикации