ЕЛСТОРМ ЕООД - Електрически инсталации, КюстендилЕЛСТРОМ ООД се занимава с изработване, доставка, изграждане и ремонт на въздушни и кабелни електропроводи (високо, средно и ниско напрежение), електрически подстанции и централи, трафопостове с кабелно и въздушно захранване и др., на територията на България, Македония и Косово.


Коментари

Популярни публикации