Гео Чонов ООД - Геодезия, Русе„Гео Чонов” ООД е водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение.


 Основана е през септември 1990г. със статут на едноличен собственик – Георги Чонов - с първоначална дейност – възстановяване на земеделски земи на собственици.

Коментари

Популярни публикации