Мел Индустриал ООД - Зърнопреработка, ПлевенОсновните дейности на фирмата са: изкупуване и преработка на хлебна пшеница; търговия с брашно (тип 500 и тип 700 ) и млевни продукти (трици) и мелничарски услуги на ишлеме. 


Допълнителна дейност е съхранението на хлебна пшеница и слънчоглед - дружеството притежава силози за съхранение на зърнени култури с капацитет 6000 т. на американската фирма ,, BROCК ".

Коментари

Популярни публикации