Археологически музей, ХисаряМузеят е с археологически профил.


 Експозицията му отразява хилядолетната материална и духовна култура в Хисаря и неговия район от новокаменната епоха ( V хилядолетие пр. Хр. ) до Възраждането.

Коментари

Популярни публикации