НУ Петър Берон, СамоковВ начално училище Петър Берон се обучават 555 ученика в 17 паралелки и 4 подготвителни класа. 


Първи клас е на целодневно обучение. Обучението е на две смени, в две сгради.

Коментари

Популярни публикации