Колеж по туризъм БлагоевградКолеж по туризъм е открит през октомври 2003 г. 


Осъществява се обучение по следните специалности: „Организация и управление на хотели и ресторанти”, „Организация и управление на туристическото обслужване и др.

Коментари

Популярни публикации