32 СОУ “Свети Климент Охридски”Началният курс има 25 паралелки и занимални с 628 ученици. Желаещите да постъпят в първи клас, всяка година са два пъти повече от капацитетните възможности на училището.


 Занималните представляват сборни групи на ученици за самоподготовка на децата от първи клас след обяд до 17.00 часа.

Коментари

Популярни публикации