ЗЮМБИЛСКИ ООДЗЮМБИЛСКИ ООД е дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано със седалище и адрес на управление град Троян.


 Развива се с основна икономическа дейност, насочена в областта на - Продажба на свинско трупно месо, местни заготовки и др.

Коментари

Популярни публикации