ОВК ООД - Oтоплителна, вентилационна и климатична техника, ПлевенОВК ООД е инженерингова фирма с направление отоплителна, вентилационна и климатична техника. 


Дейността им обхваща проучвателна и консултантска дейност, проектиране, изграждане, реконструиране и модернизиране на ОВК системи.

Коментари

Популярни публикации