Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски".

https://official-portal.com/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/plovdivski-universitet-paisii-khilendarski/?fbclid=IwAR23PTqkpaQLH1IR3RfvdBaj4uRj8fd2Oria9FH5QlFnyQRxf_nDJICSm1s

Коментари

Популярни публикации