Основно Училище „Алеко Константинов“

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.

https://official-portal.com/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/osnovno-uchilishche-aleko-konstantinov/?fbclid=IwAR34RddRSRt_xw685SZx9Ve5at-kXvzBmlGiFbwWd6UXyCCq80eTF5jNJ1c

Коментари

Популярни публикации