"ДИССИ" ООДФирма "ДИССИ" ООД е инженерингова фирма. 


Същата е регистрирана на 02.02.2009г. и се явява като наследник на фирмата ЕТ "ДИСИ - Елка Горанова", пъроначалната регистрация на която датира от 1992г.

Коментари

Популярни публикации