Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Шуменски университет Епископ Константин Преславски предлага задочен и редовен курс на обучение.

https://official-portal.com/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/shumenski-universitet-episkop-konstantin-preslavski/?fbclid=IwAR3LY6O7fUSUCC574pmn7jTMbGqV2rd9_7GVvhD9G_Rd6CxUOon25IG8JMQ

Коментари

Популярни публикации