Основно Училище „Алеко Константинов“В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието

.

Коментари

Популярни публикации