ЕВАНС ЕООД - Санитарно-хигиенни материали, ПетричЕВАНС ЕООД е регистрирана в през 2005 г. Дружеството е правоприемник на ЕТ Екатерина Димитрова, създадена през 2000 г. 


Основният предмет на дейност е търговия със санитарно-хигиенни материали.

Коментари

Популярни публикации