Трудово-производителна кооперация за инвалиди Добруджанка, СилистраТПКИ ДОБРУДЖАНКА - Силистра е с дългогодишна история, започвайки дейността си през 1954 година, като до днес запазва името си - Трудово - производителна кооперация за инвалиди, което подсказва, че има социална цел, съхранена във времето.

Коментари

Популярни публикации