98 Начално Училище Св. Св. Кирил и Методий, Ямбол

МИСИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Формиране на общочовешки и национални ценности. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

https://official-portal.com/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/98-nachalno-uchilishche-sv-sv-kiril-i-metodii-iambol/?fbclid=IwAR00D4zNsPlMYpxDEOUGwoS62szCsFXqYGWzCxbNMoIjx9SAaIPRlG4yeBU

Коментари

Популярни публикации